Kooperatif Nasıl Kurulur

KOOPERATİF NASIL KURULUR?
Bir kooperatif;
– Kurucu en az yedi gerçek veya tüzel kişinin hazırlayacakları anasözleşmeyi imzalaması,
– İmzaların notere tasdik ettirilmesi,
– Noterce onaylı anasözleşme ile Bakanlığımız veya Ticaret İl Müdürlüklerine başvurarak kuruluş izni alınması,
– Anasözleşmenin Ticaret Sicili Memurluğuna  tescil ve ilan ettirilmesi suretiyle kurulur ve tüzel kişilik kazanır.