Adıyaman Tütüncüler Kooperatifi

Adıyaman bölgesinde 250 çiftçimizle kuracağımız Adıyaman tütüncüler kooparafi Resmi sitesi olarak hizmet vermekteyiz. 

Kooperatifler dairesi başkanlığının görevleri nelerdir?

Kooperatifler dairesi başkanlığı bünyesinde kooperatif projeleri şube müdürlüğünü; Kooperatif kredileri şube müdürlüğünü ve işletme kontrol şube müdürlüğünü bünyesinde barındırıyor.

Kooperatifler dairesi başkanlığının görevleri şu şekilde sıralanıyor:

1. Orman köylerinin teşkilatlanma modellerini belirlemek üzere gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak

 

2. Kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına, kooperatif ve kooperatif birliklerinin yasal düzenleme çalışmalarına, kuruluş öncesi etütlerine ve kuruluş çalışmalarına yardımcı olmak,

 

3. Genel Müdürlükçe desteklenebilecek kooperatif ve kooperatif birliklerinin uygulayacakları proje konularını belirlemek amacıyla yapılacak etütleri yönlendirmek ve değerlendirmek.Yapılacak projelerle ilgili esas ve prensipleri tayin ve tespit etmek, proje modelleri geliştirmek.

 

4. Kooperatiflerin ve kooperatif birliklerinin uygulayacakları kalkınma planları ve Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetleri Esas ve Usul hükümleri ile uyumlu projelerin hazırlamasını ve hazırlattırılmasını sağlamak,

 

5. Yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmasını sağlamak

 

6. Yıllık çalışma programında yer alan kooperatif yatırım projelerinin inceleme ve değerlendirmesini yapmak, onaylanmasını sağlamak,

 

7. Kooperatif ve kooperatif birliklerinin uygulayacakları projelerin inşaat ve tesislerle ilgili bölümlerinin incelenmesini yapmak veya yaptırmak ve onaylanmalarını sağlamak

 

8. Kooperatif ve kooperatif birliklerine yapılacak her türlü kredi ve yardımların kullanılmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek,

 

9. Kredi yardımı yapılması planlanan kooperatif ve birliklerin idari, mali, hukuki durumunu yansıtan belgeleri incelemek, Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine ilişkin Esas ve Usuller ile tamimlere uygunluğu sağlamak,

 

10. Kooperatif ve kooperatif birliklerinin kredi olurlarını hazırlamak, kredi olur ve kredi ödeneğinin gönderilmesin sağlamak. Olur gereğince ve amaca uygun olarak kullanılıp, kullanılmadığını izlemek, olur esaslarından veya amaçtan uzaklaşmaları halinde gerekli işlemleri yapmak ve yaptırmak.Gerektiğinde ilgili kuruluşlara bildirmek.

 

11. Yıllık çalışma programına alınan kooperatif kredilerine ilişkin ödenek ihtiyaçlarını programlamak ve tahsisini takip etmek.Yıl içerisinde kredi ödeneği aktarma ve tenkis işlemlerini yürütmek,

 

12. Kredi yardımım yapılacak kooperatiflerle daha önce kredilendirilen kooperatifler ve 6831 sayılı Orman Kanununun 34.Maddesi gereğince orman ürünleri üretiminde çalıştırılacak kooperatiflerin idari, mali ve hukuki yönden denetimini yapmak veya yaptırmak; uygun olanları Orman Genel Müdürlüğüne bildirmek,

 

13. Kooperatif ve birliklerine kullandırılan kredilerin geri dönüşümleri ile icra takiplerine ilişkin esasları tespit etmek,

 

14. Kooperatif ve birliklerine kullandırılan kredilerin geri dönüşümlerini izlemek, icra işlemlerini takip etmek ve bu konularda doğacak ihtilaflarla ilgili işlemleri yürütmek,

 

15. Kooperatifçilikle ilgili personelin hizmet içi eğitimlerinin yaptırılmasında görev almak, orman köylülerinin, kooperatif yöneticilerinin ve ortaklarının kooperatifçilikle ilgili konulardaki eğitimlerine yardımcı olmak

 

16. Kooperatif ve kooperatif birliklerinin tesislerinin işletilmesi aşamasında gerekli kontrolleri yapmak, yaptırmak, ve gerekli tedbirleri almak,

 

17. Kooperatifler Dairesi Başkanlığınca,kooperatif ve kooperatif birliklerine yapılan proje uygulamaları, kredi yardımları ve uygulamaları, geri dönüşüm ve icra durumları ile ilgili istatistiki çalışmalar yapmak,

 

18. Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir